Plandeki na samochody w świetle przepisów

Plandeka na samochodzie to element obowiązkowy jego wyposażenia, który regulują przepisy oraz zdrowy rozsądek. Rolą tego wyposażenia pojazdu jest ochrona przewożonego towaru. Dlatego, jeśli jest uszkodzona, nie spełnia swojej funkcji i dobrze jest wtedy powierzyć ją firmie Przedsiębiorstwo Montaż i naprawa plandek, zamiast kupować nową.

Ochrona transportu dotyczy zarówno ukrycia zawartości przed wzrokiem potencjalnego złodzieja, ale również zabezpiecza towar przed niekorzystnym wpływem takich czynników jak deszcz, śnieg, wiatr czy słońce. Rolą plandeki jest także zabezpieczenia towaru przed wydostaniem się poza obręb np. wywrotki. Ten rodzaj ochrony jest bardzo popularny, ponieważ materiał jest wytrzymały, elastyczny i bardzo prosty w montażu. Plandeką możemy zabezpieczyć np. tylko górę naczepy, jak w przypadku wywrotki, lub naciągnąć ją na stelaż całej naczepy, ja w przypadku transportu z wykorzystaniem samochodów ciężarowych. Zaletą tego rodzaju zabezpieczenia, jest także fakt, że w przeciwieństwie do metalowej blachy daje większe możliwości. Owszem, plandekę można rozerwać, jednak jej elastyczność sprawia, że możemy zabezpieczyć również kształty nieco wykraczające poza obręb pojazdu. Jak to jednak wygląda w świetle przepisów, kiedy trzeba jej używać i dlaczego?

Plandeka a przepisy

plandeka

Plandeka jest elementem, który nie tylko może być wykorzystany, ale w określonych sytuacjach regulowanych prawem, nawet musi. O obowiązku zakładania plandeki napisane jest w art. 61 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: „ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.” Z przepisu jasno wynika, że na kierowcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia przewozu w przypadku materiałów sypkich, które mogą z łatwością wydostać się poza obręb pojemnika, w którym są przewożone. Plandeki pełnią więc rolę, zgodnie z przytoczonym zapisem, zasłon, uniemożliwiających wysypywanie się ładunku na drogę. Istotą tego przepisu jest przede wszystkim bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Wysypujący się piasek może zarówno zmniejszyć pole widzenia kierowcy jadącego za wywrotką, ale również sprowadzić bezpośrednie zagrożenie życia, jak i zdrowia, poprzez wywołanie poślizgu, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku. Umieszczenie więc na transporcie plandeki i dobre jej dociśnięcie poprzez wiązanie jej we właściwy sposób, uniemożliwia wydostanie się zawartości transportu. I chociaż przepis traktuje jedynie o materiałach sypkich, to warto dla własnego spokoju używać plandeki do zabezpieczania większych ruchomych elementów jak np. gruz. Nie chcemy bowiem, aby komuś się coś stało. Warto też dbać o jej stan i wszelkie dziury za wczasy naprawiać.